Závěrečná zpráva JPD 2 byla odeslána do Evropské komise

04.10.2010: Závěrečná zpráva o implementaci JPD 2 byla společně s dalšími dokumenty nezbytnými pro ukončení programu odeslána do Evropské komise.
Dne 30. září 2010 byla Ministerstvem financí ČR odeslána do Evropské komise Závěrečná zpráva o implementaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha společně s dalšími dokumenty nezbytnými pro ukončení programu.
 
Zprávu vypracoval Řídící orgán JPD 2 v souladu s pokyny Evropské komise. Zpráva byla předložena Monitorovacímu výboru JPD 2 ke schválení na 13. zasedání dne 24. listopadu 2009 a po její aktualizaci k 30. červnu 2010 byla v září 2010 opětovně schválena písemnou procedurou.

Evropská komise bude nyní zprávu posuzovat. V případě, že Komise bude považovat zprávu za neuspokojivou, sdělí tuto skutečnost Řídícímu orgánu JPD 2 do 5 měsíců. Pokud tak neučiní, zpráva bude považována za schválenou.

Schválení závěrečné zprávy Evropskou komisí je podmínkou pro vyplacení zbývajících 5 % prostředků ze strukturálních fondů, které představují tzv. zádržné, a které doposud nebyly členským státům vyplaceny. 

Soubory ke stažení