Inovační centrum a podnikatelský inkubátor

26.03.2009: Být úspěšným podnikatelem je v domácích podmínkách pro mnohé nedosažitelným snem. Přitom právě malé a střední podniky jsou významným zdrojem pracovních míst, navíc jsou mnohem dynamičtější a flexibilnější než velké společnosti. Ty, které pracují v oblasti pokročilých technologií a služeb, sice významně přispívají k praktickému využití výzkumu a vývoje, trpí však nepříjemným neduhem - jsou nejvíce zranitelné a často do 5 let po svém startu zanikají. Právě pro ně byl vybudován tzv. podnikatelský inkubátor, tedy komplex, ve kterém dostane přibližně 40 mladých inovačních firem šanci k bezpečnému rozběhu a stabilní zázemí pro své první kroky.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody výstavby Inovačního centra a podnikatelského inkubátoru:

  • chybějící podnikatelský inkubátor na území Prahy
  • komerční ohodnocení práce mnohých institucí zabývajících se vzděláváním, výzkumem a inovacemi
  • nabídnutí rovných podmínek zranitelným malým a středním firmám a posílení konkurenceschopnosti především v čase jejich začátků
  • kvalitní rekonstrukce a využití starého průmyslového objektu patřícího a.s. ČKD Nové Energo

Přínosy projektu pro společnost:

Podnikatelský inkubátor, který vyroste na území Prahy 9, je v hlavním městě pilotním projektem tohoto typu. Firmy, které dostanou šanci začít a prohloubit svou dosavadní činnost v tomto komplexu, jsou však velkým přínosem pro celou českou ekonomiku. Jsou totiž orientované na velmi důležité oblasti výroby úzce propojené s vývojem nových technologií - pracují v oborech jako strojírenská energetika, alternativní zdroje energie a služby podporující průmyslovou produkci. Umístěním 40 nových firem do jedné budovy se také zvýší poptávka po kvalifikované pracovní síle a obyvatelé Prahy 9 tak nebudou nuceni cestovat za prací za hranice své městské části. Uplatnění zde najdou i absolventi vysokých škol, především pražského ČVUT, které je jedním z aktivních partnerů projektu dodávající potřebné know-how. Naopak vybraným firmám bude poskytnut levnější pronájem prostor, zdarma pak budou moci využívat společné místnosti pro setkávání se svými partnery a zákazníky, blízké laboratoře a dílny ČKD Nové Energo a.s. a také se budou moci účastnit mnohých školení a poradenství pořádaných přímo v inkubátoru. Mladé firmy se tak budou plně a nerušeně věnovat pouze své práci a nebudou tak muset řešit provozní, přepravní a další vedlejší existenční podmínky.