Internetizace veřejných knihoven v Praze

26.03.2009: Internetová síť a rychlé připojení je již běžnou a nedílnou součástí nejen mnohých domácností, ale především kanceláří, firem a institucí pracujících s informacemi jakéhokoliv druhu. Navíc aktivní komunikace, přenos dat a rychlá korespondence je nutnou a vyžadovanou samozřejmostí. Ani Městská knihovna v Praze (MKP) nechce zaostávat, proto své pobočky vybavuje stále lepší technologickou základnou a stále větším počtem bezplatných míst s přístupem k internetu, tedy tzv. Public Internet Access Pointů. Projekt internetizace veřejných knihoven je velkým plusem jak pro samotnou MKP, tak pro širokou veřejnost, která dostane možnost aktivnějšího spojení se světem.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody zavedení nové datové sítě mezi pobočkami Městské knihovny:

  • zvyšování poptávky po přístupu k bezplatnému připojení k internetu ve vybraných pobočkách knihovny
  • dovybavení poboček s nedostatečným přístupem k veřejným informacím
  • umožnění rovného přístupu k této službě uživatelům ve všech vybraných pražských městských částech
  • propojení sdílených databází a aplikací knihoven, jakým je například katalogový systém pro vyhledávání knížek, rezervaci výpůjček atd.

Přínosy projektu pro společnost:

Velký zájem čtenářů o využívání bezplatného přístupu k internetu v prostorách městských knihoven dokazují celodenně využívané počítače, u kterých se střídají uživatelé v hodinových intervalech na základě předem sepsaných pořadníků. Jen málokdy se tak stane, že se lze k internetu dostat okamžitě. Městská knihovna v Praze chce ulevit tomuto přetíženému stavu, proto se rozhodla zvýšit počet přístupných míst o 31 nových počítačů v devíti vybraných pobočkách knihovny. Rozšíří se tak nabídka služeb nejen pro stávající čtenáře, ale také pro plánované nové uživatele z dotčených městských částí. Při plném využití nové kapacity pak noví uživatelé již za 15 měsíců ušetří na poplatcích stejnou částku, za jakou jsou nové přípojky realizovány. Instalací parabolických antén a zprovozněním nové sítě, která se propojí se současně využívanou sítí, se zabezpečí méně problémové a rychlejší připojení (kapacita přípojek bude v rozmezí 2 - 10 Mb/s).

Především se však umožní každému příchozímu strávit na internetu více času potřebnému k mnohdy zdlouhavému vyhledávání informací a využití jistě zajímavých forem internetového vzdělávání. Každý čtenář si bude moci také jednoduše najít jinou pobočku knihovny, kde lze zapůjčit knížku, která je zrovna v té jeho rozebraná. Nynější rozšíření pak určitě není poslední expanzí Městské knihovny v tomto směru. I v nadcházejících letech se bude klást důraz na další zvyšování kapacity ke spokojenosti jejich čtenářů.