Městský kamerový systém Hlavního Města Prahy

26.03.2009: Naše hlavní město se stejně jako jakákoliv jiná světová metropole denně potýká s velkým množstvím různých přestupků, ale i závažných trestných činů. Díky stoupajícímu počtu kamer patřících do sítě městského kamerového systému, které jsou umisťovány do vytipovaných problematických částí města, se také zvýšil počet dopadených pachatelů a případů dokázaných pomocí kamerových záznamů. Navíc nově instalované kamery budí u potencionálních pachatelů respekt a jsou tak zároveň účinnou prevencí před pouliční kriminalitou.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody rozšíření sítě městského kamerového systému:

  • zlepšení bezpečnosti zvýšením počtu tzv. bezpečných zón monitorovaných kamerami městského kamerového systému
  • využití záznamu z kamer pro řešení událostí narušujících běžný životní standard občanů i návštěvníků hlavního města např. pouliční kriminality, problémové situace v dopravě
  • možnost rychlého řešení různých mimořádných událostí, jako jsou živelné pohromy a havárie

Přínosy projektu pro společnost a město:

Každý, kdo na vlastní kůži zažil šikovnost kapsářů, vykrádačů aut, nebo dalších nepříliš oblíbených spoluobčanů ví, jaký je to bezmocný pocit přijít ve vteřině o své věci. O to lepší je pak chvíle, kdy se pachatele podaří dopadnout a patřičně potrestat. Ke stávajícím 318 kamerám městského kamerového systému se přidá další nová pětatřicítka umístěna především do okrajových městských částí, kde budou přispívat ke klidnému a bezpečnému životu jejich obyvatel. Nejen pražská sídliště tak budou mnohem atraktivnější jak pro stávající a nové obyvatele, tak pro rozšíření podnikatelského zázemí.

Velkým přínosem bude zajisté i rozšíření nabídky sledovaných míst denně bojujících s kritickou dopravní situací, což povede k plynulejšímu provozu aut i MHD a menšímu přetěžování vybraných komunikací. To je zajisté i velká úleva pro životní prostředí města. Záznamy z těchto klíčových míst budou veřejně přístupné na internetových stránkách http://kamery.praha-mesto.cz    , kde si bude moci každý řidič předem ověřit průjezdnost jeho plánované trasy. Zlepšení kvality své práce si od projektu slibují i jednotlivé instituce aktivně pracující s městským kamerovým systémem. Jde o Policii ČR, Městskou policii HMP, složky Záchranného bezpečnostního systému HMP, krizový management HMP atd., kteří i díky nově instalovanému softwaru budou moci řešit vzniklé akutní situace mnohem efektivněji a provázaněji. Na dvou dalších monitorovacích pracovištích se budou profesionálním způsobem sledovat a zpracovávat záznamy, které pomůžou při dokazování trestních činů. Občané tak budou mít šanci i při řešení případů, které se staly již před deseti dny od nahlášení.