Přírodní amfiteátr v Dolních Počernicích

26.03.2009: V přetechnizovaném a uspěchaném prostředí velkoměsta, jakým je Praha, jeho obyvatelé vyhledávají klidná místa, kde by si mohli od každodenního shonu a starostí odpočinout a odreagovat se. Zrekonstruovaný přírodní amfiteátr v Dolních Počernicích je skvělým a neobvyklým místem pro rekreaci a kulturní vyžití nejen místních obyvatel. Na zajímavosti této přírodní scéně pod širým nebem zasazené do památkově chráněného zámeckého parku přidává i bezprostřední blízkost zámku s krásnou oranžérií, budovy starého pivovaru a přírodní památky Velký Počernický rybník.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody rekonstrukce přírodního amfiteátru v Dolních Počernicích:

  • vytvoření kvalitních podmínek pro pořádání kulturních a společenských akcí v Dolních Počernicích
  • zrušení nevyhovujícího pódia a vystavění nové venkovní scény s hledištěm
  • zlepšení technické vybavenosti amfiteátru
  • vytvoření příležitosti pro užívání amfiteátru jinými subjekty
  • zahájení komplexní revitalizace památkově chráněného zámeckého parku

Přínosy projektu pro společnost a město:
 
Nový amfiteátr je významným příspěvkem k celkové obnově zámeckého parku v Dolních Počernicích a úzce souvisí s budoucím kulturním centrem městských částí Dolní Počernice a Praha 14 budovaném v přilehlém objektu starého zámeckého pivovaru. Tento zajímavý přírodní prostor se díky rekonstrukci stal atraktivnějším také pro zahraniční návštěvníky nejen z Evropy, ale i z celého světa, kteří s oblibou využívají nedalekého kempu mezinárodní úrovně, a jejichž kroky za poznáním Prahy míří velmi často i do Dolních Počernic. Zajímavostí amfiteátru vybudovaného z přírodních materiálů je vodní laguna, která nenásilným způsobem odděluje hlediště od jeviště; příjemnou a kouzelnou atmosféru místa navíc dotvářejí bodová světla, která jsou zabudována v zemi při vstupu do každé řady hlediště. Všem zájemcům se tak nabízí nový zajímavý prostor s kouzelnou duší, který je snadno přístupný i handicapovaným spoluobčanům, a který je ideální pro uspořádání akcí nejrůznějšího charakteru přímo pod širým nebem.