Rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice

26.03.2009: I v dnešním světě plném moderních technologií plní knihovny svou nezastupitelnou vzdělávací, informační a volnočasovou funkci. Navíc se snaží držet krok s dobou a do své nabídky začleňují stále více doprovodných a souvisejících služeb, které návštěvníci knihoven vítají. Veřejná knihovna Ďáblice, která nyní plní i funkci komunitního centra sídliště Ďáblice, prošla nezbytnou rekonstrukcí a modernizací. Díky celkové vnitřní obnově objektu, připojení k datové síti Městské knihovny v Praze a automatizaci knihovny jsou nyní služby kvalitnější a profesionálnější.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody rekonstrukce a modernizace veřejné knihovny Ďáblice:

  • zvýšení funkčnosti prostor knihovny a zvětšení prostor pro veřejnost
  • vytvoření bezbariérového prostředí v knihovně
  • připojení k datové síti a k internetu a vytvoření multimediální jazykové učebny
  • snaha o rovnoměrné pokrytí území Prahy evropským standardem vzdělávacích, informačních a kulturních služeb
  • transformace knihovny v moderní komunitní centrum

Přínosy projektu pro společnost a město

Ďáblická knihovna potřebovala celkovou vnitřní rekonstrukci kvůli již nevyhovujícím podmínkám. Byl vytvořen jeden prostorový celek, v němž je většina knihovnických služeb zajišťována od centrálního pultu a nerozdělený prostor zároveň nabízí pohled na celý fond knihovny. Knihovna nyní může zprostředkovat nové dosud nenabízené služby.

Bylo provedeno napojení na centrální datovou síť Městské knihovny v Praze, čímž čtenáři získávají volný přístup k informacím a ke knihovnímu fondu. Nakoupilo se nového technické vybavení a došlo ke zřízením počítačové učebny s bezplatným přístupem k internetu, což mnoho místních obyvatel uvítalo. Protože je v dnešní době znalost cizích jazyků vyžadována téměř jako samozřejmost, byla za účelem podpory tohoto druhu vzdělanosti nově zřízena i multimediální jazyková učebna, která disponuje velkým výběrem učebnic a různých nosičů pro výuku angličtiny, a která vznikla s podporou British Council.

Zaneprázdněným maminkám vyšla knihovna vstříc zřízením hracího koutku pro děti. Samotná knihovna je v současnosti díky projektu zcela bezbariérová, stejně tak i přístupová cesta k ní od stanice metra. Na celém sídlišti Ďáblice dosud nebylo jiné kulturně vzdělávací centrum, které by nabízelo své služby bezplatně, a proto se knihovna stala komunitním centrem pojícím organizace veřejného i soukromého sektoru s obyvateli Prahy 8.