Revitalizace skládky v Dolních Počernicích

26.03.2009: Většina obyvatel Dolních Počernic znala velmi dobře neblahý stav pozemku v místě bývalé pískovny, kde se nacházela mnohaletá černá skládka. Na území o celkové rozloze 17 000 m2 vznikla po revitalizaci lokality parková plocha s menšími objekty, které obyvatelům Dolních Počernic a jejich návštěvníkům poskytují prostor pro trávení volného času a odpočinek.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody revitalizace skládky v Dolních Počernicích:

  • zlepšení kvality životního prostředí v Dolních Počernicích
  • zvýšení ekologicko - estetické hodnoty městské části Praha - Dolní Počernice
  • odstranění ekologické zátěže letité černé skládky
  • snaha přeměnit prostor skládky na odpočinkové místo pro místní obyvatele
  • ochrana mokřadních společenstvech a údolních luk v povodí Rokytky

Přínosy projektu pro společnost a město:
 
Rekultivace skládky "V Pískovně" se stala základem pro její přeměnu na rekreačně odpočinkový prostor a park. Sanace prostoru snížila značnou ekologickou zátěž vysoce hodnotné přírodní rezervace V Pískovně, na jejímž okraji se skládka nacházela, a která je nevýznamnější ornitologickou lokalitou v Praze. V místě docházelo ke značným erozivním procesům, které narušovaly přirozené přírodní procesy v krajině. Díky rozsáhlým parkovým úpravám a obnově přirozené vegetace byly tyto procesy včas zastaveny a provedené sanační práce do budoucna zabrání osídlení místní krajiny jinou agresivní vegetací. Nové vhodné stromy a keře, které jsou na tomto místě postupně vysazovány, zvyšují podíl zeleně, čímž esteticky obohacují celou lokalitu, ze které je krásný výhled na rozlehlou vodní plochu a lužní prostory zatopené pískovny. Navíc realizací projektu došlo ke snížení prašnosti a hlučnosti v místě, což zpříjemnilo život místních obyvatel. Ústředním a velmi zajímavým prvkem parku se staly zatravněné duny různých rozměrů, které vystupují nad úroveň terénu, což tomuto místu dodává neobvyklý tajemný nádech. Svou funkci plní také vybudovaná rozhledna a odpočinková pergola.