Vybudování dětského domova rodinného typu v Praze 15 – Dolních Měcholupech

26.03.2009: Malý projekt s velkým srdcem - i tak se dá nazvat sen čtyř spoluzakladatelek obecně prospěšné společnosti Radost, který se podařil zrealizovat z velké části díky finanční pomoci strukturálních fondů EU. Městská část Praha Dolní Měcholupy získala svůj svůj dětský domov rodinného typu patřící 16 dětem ve věku od 3 do 18 let připravujících se na samostatný život. Samotný dopad projektu však je daleko širší a značně přesahuje hranice této městské části.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody výstavby a zprovoznění dětského domova v Dolních Měcholupech:

  • vyplnění prázdného místa žádajícího dětský domov podobného typu v České republice
  • nabídka jiného řešení v boji s neustálým nárůstem dětí patřících pod ústavní výchovu
  • vytvoření domácího prostředí pro malou skupinku dětí, které se pro svůj další spokojený život potřebují naučit přirozené domácí a rodinné návyky, jako je pohyb v kuchyni nebo zařízení si osobních potřeb a administrativy
  • přenesení zkušenosti a kvalifikovanosti z podobných komunitních center do českých podmínek

Přínosy projektu pro společnost:

Česká republika se chlubí nepěkným postavením na předních místech v tabulkách s počty dětí umístěných v dětských domovech a jiných centrech zabezpečujících ústavní výchovu a péči. Velkokapacitní dětské domovy (často nad 100 dětí) ne vždy dokážou splnit a zastoupit důležité funkce klasické rodiny. Běžné denní úkony, které se v rodině dítě během dospívání učí, jsou zde mnohdy opomíjeny. Vyrůst a být vychován v dolnoměcholupském dětském domově rodinného typu však dětem umožní naučit se postarat nejen o sebe, ale i o své blízké, navařit si, pomoct při domácích pracích nebo si jednoduše zajít na poštu. Navíc zde děti budou žít spolu s profesionálními vychovateli s psychoterapeutickou praxí, kteří dokáží správně reagovat na časté netypické výkyvy v jejich chování.

Dítě, které ve své dospělosti opustí brány tohoto domova, tak bude dostatečně připraveno řešit veškeré běžné životní situace. Jeho zapojení do společnosti a potýkání se s dalšími překážkami bude mnohem méně bolestné a problematické.