Výstavba nového zařízení chráněného komunitního bydlení pro duševně hendikepované se zajištěním služ

27.03.2009: Žít v blízkém kontaktu s psychicky nebo fyzicky hendikepovaným člověkem je pro mnohé z nás nepřekonatelnou bariérou. Konkrétně k duševně nemocným často přistupujeme se zvláště velkou nedůvěrou. Jejich nepřirozená a nadměrná izolace v psychiatrických léčebnách jejich stav jen mnohdy zhoršuje a brání jim v resocializaci, tedy k návratu do běžného veřejného života.

DETAILY PROJEKTU

  • Oficiální název projektu: VÝSTAVBA NOVÉHO ZAŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO KOMUNITNÍHO BYDLENÍ PRO DUŠEVNĚ HENDIKEPOVANÉ SE ZAJIŠTĚNÍM SLUŽEB PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE
  • Žadatel: město Praha
  • Výše dotace z EU: 5 577 880 Kč
  • Web s dalšími informacemi: http://www.praha-mesto.cz/JPD2    

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Zvětšující se síť chráněných komunitních bydlení pro duševně nemocné klienty je největším projektem svého druhu v České republice, přičemž nápad se zrodil v hlavách lidí pracujících v Nadaci Bona. Dosavadní úspěchy jen dokazují, že i nově budované komunitní bydlení na Praze 8 bude skutečně dobře fungujícím pojítkem, díky kterému psychicky hendikepovaní lidé najdou ztracený smysl života.
 

Hlavní důvody výstavby nového chráněného komunitního bydlení na Praze 8 

  • vytvoření přestupní stanice pro duševně nemocné mezi ústavní péčí a normálním životem
  • zlepšení kvality života a větší zapojení osob s duševním hendikepem do běžného chodu společnosti
  • snaha o změnu názoru a přístupu společnosti k této skupině lidí, podpora vzájemně prospěšného a bezkonfliktního spolužití
  • pomoc městu s údržbou veřejných prostor

Přínosy projektu pro společnost a město:

Lidé trpící duševní poruchou musí při svých návratech do aktivního života projít nesnadnou cestu. Diagnóza mnohých z nich nevyžaduje jejich dlouhodobou hospitalizaci v léčebnách, avšak návrat do vlastní rodiny nebo původního prostředí je často nemožný.

Dům, ve kterém bude vystavěno nové chráněné komunitní bydlení, umožní 14 klientům začít nový život, oprášit své staré zdatnosti a koníčky, naučit se o sebe plně a samostatně postarat. Vyroste v blízkosti již zaběhnutého stejně fungujícího bydlení, tudíž jejich propojením naroste i nabídka pracovních míst pro klienty, kteří zde bydlí, a to na celkových 26 pozic. Navíc zde vzniknou i nové příležitosti pro terapeuty zabývající se psychosociální rehabilitací.

Jelikož Nadace Bona přebírá zodpovědnost nad bezproblémovým chodem těchto bydlení a vůbec nad zapojením svých nových nájemníků do běžné životní reality, místní obyvatelé se nemusejí obávat jakýchkoliv nedorozumění. Právě naopak - městská zeleň a vůbec celé okolí bydlení je klienty dokonale udržováno. Vysazují zde nové stromy, starají se o celoroční údržbu parku a trávníků, během zimního období tady najdete jedny z nejbezpečnějších chodníků v Praze.

V novém komunitním bydlení vznikne i veřejná knihovna přístupná jak duševně hendikepovaným, tak obyvatelům sídliště. V plánu je pak pořádání různých společných setkání a navazování vztahů mezi místními obyvateli a klienty komunitního centra. Velkým přáním a vizí Nadace Bona je pak další rozšiřování sítě těchto komunitních bydlení v Praze, ale především v ostatních regionech republiky.