Výtahy ve stanici metra Florenc B – bezbariérové zpřístupnění

26.03.2009: Je potěšující, že se společnost čím dál častěji a intenzivněji snaží o začlenění osob s handicapem do běžného života. U stanic metra budovaných v 90. letech a v současnosti se stal bezbariérový přístup samozřejmostí. U starších stanic však dochází k bezbariérovému zpřístupnění dodatečně, a to za náročných technických i investičních podmínek. Ke snahám o integraci handicapovaných přispělo i vybudování bezbariérových výtahů ve stanici metra Florenc B, které nyní velmi usnadní život nejen osobám se sníženou pohyblivostí, ale také rodinám s malými dětmi.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody výstavby výtahů ve stanici metra Florenc B:

  • zlepšení podmínek pro integraci osob s omezenou možností pohybu
  • zlepšení podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí
  • zatraktivnění prostředí města v kontextu ochrany životního prostředí

Přínosy projektu pro společnost a město:

Stanice Florenc se stala po dokončení nezbytných úprav v pořadí třináctou bezbariérovou stanicí na trase B. Nový výtah ve stanici Florenc B spojuje nástupiště s vyvýšenou přestupní chodbou k trase C. Z podesty také vede přístupová chodba k hlavnímu výtahu, který po 36,5 metrech převýšení ústí na povrch do ulice Na Florenci do zastřešeného kiosku vyrobeného z bezpečnostního skla. Při realizaci celé stavby se nezapomnělo ani na sadové úpravy v malém parčíku před kioskem, v jehož blízkosti byla instalována také atypická lavička a odpadkový koš. Výstavbou výtahů bylo dokončeno úplné bezbariérové zpřístupnění této stanice a zároveň je poprvé umožněn bezbariérový přestup na všechny trasy pražského metra. Důležitou součástí projektu bylo také zavedení světelných informačních prvků, instalace zvukové signalizace pro nevidomé a rozšíření informačního systému MHD obsahující rovněž informace o bezbariérovém přístupu do stanice Florenc. To vše má nemalý význam pro celkem 200 000 fyzicky či jinak handicapovaných osob žijících na území Prahy. Budou moci využívat dopravu ve středu města včetně přístupu k důležitým dopravním uzlům (nádraží ČD, ÚAN Florenc). Navíc díky dostupnosti lokality získají lepší možnosti pro uplatnění na trhu práce. Snahou o zatraktivnění MHD je postupem času také omezení automobilové dopravy škodící životnímu prostředí.