Zajištění přítoku do nádrže Černý most - revitalizace

26.03.2009: Společně s výstavbou sídliště Černý most na konci minulého století vznikla v jeho blízkosti i retenční nádrž Černý most zvaná Aloisov. Ta původně sloužila k akumulaci dešťových vod ze sídliště. Rekonstrukcí a zlepšením jejího neutěšeného technického stavu získali obyvatelé Prahy krásný kousek přírody s vodní plochou, kde mohou strávit příjemné chvíle odpočinku.

DETAILY PROJEKTU

OPERAČNÍ PROGRAM

  • JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2

REALIZACE PROJEKTU

Hlavní důvody realizace přítoku do nádrže Černý most:

• zlepšení životního prostředí v blízkosti sídliště Černý most
• zajištění přítoků vody do vysychající vodní nádrže
• obnovení původní ekologické, technické, krajinotvorné a estetické funkce vodní nádrže

Přínosy projektu pro společnost a město:

Retenční nádrž Černý most se dlouhou dobu potýkala s vážným nedostatkem vody a s postupem času ztrácela díky neutěšenému technickému stavu svou původní funkci. Díky revitalizaci se znovu probudila k životu a kromě své původní funkce nabídne Pražanům mnohem více. Aby k významné proměně nádrže mohlo dojít, bylo potřeba ji vyčistit, opravit netěsnosti, které způsobovaly zbytečné úniky nashromážděné vody, a provést značné stavební úpravy vodohospodářského objektu včetně úprav estetických.

Došlo také k obnovení stálého přítoku do nádrže utěsněním drenážních obsypů dešťové kanalizace a vyvedením vody zpět do nádrže. Tento nový zdroj zastaví vysychání vody v nádrži a zvýší její hladinu. Po naplnění nádrže vodou budou její břehy postupně osázeny vlhkomilnou mokřadní vegetací, kvetoucími rostlinami, stromy a keři, které okolí nádrže esteticky oživí.

Malý ostrůvek uprostřed vodní plochy se stane útočištěm pro vodní ptáky a obojživelníky. Pozvolný svah a nově vybudované kamenné terasy na jednom z břehů nádrže přímo vybízejí k posezení či ke sportovnímu rybaření.