Události

Semináře a workshopy

Přehled seminářů a workshopů pro konečné příjemce a konečné uživatele Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

Přehled seminářů a workshopů pro konečné příjemce a konečné uživatele Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

19. června 2009: Ukončování programů, kontroly a řízení udržitelnosti projektů v době finanční krize. To byla hlavní témata 12. zasedání Monitorovacích výborů SROP a JPD 2.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven