Semináře a workshopy

Přehled seminářů a workshopů pro konečné příjemce a konečné uživatele Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha.

26. března 2009: Poradenství v rámci realizace a následného monitoringu projektu v programu JPD 2.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven