Bezplatné poradenství v rámci realizace a následného monitoringu

26.03.2009: Poradenství v rámci realizace a následného monitoringu projektu v programu JPD 2.

Úspěšné čerpání dotace je podmíněno bezchybnou realizací Vašeho projektu, přičemž je nutné splnit celou řadu povinností.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vám nabídnout pomoc v následujících oblastech:

  • při vyplňování ISPROFINů,
  • při přípravě, průběhu a ověřování způsobilosti výběrových řízení na dodavatele,
  • při přípravě průběžných etapových/závěrečných monitorovacích zpráv včetně jejich adekvátních příloh,
  • při kontrole účetních dokladů, jejich věcné správnosti a provázanosti s žádostí o platbu včetně soupisky všech faktur,
  • při zpracování žádosti o platbu,
  • při sledování plnění monitorovacích kritérií projektu,
  • při sledování plnění plánovaného harmonogramu projektu (příp. včasného oznámení konečného příjemce o změnách při realizaci projektu),
  • informace o změnách projektu,
  • organizování/zadávání auditu projektu nad 3 mil. EUR,
  • při publicitě projektu

Poradenství bude zajišťovat zdarma společnost RAVEN Consulting, a.s v kanceláři jejich pobočky v Praze, telefonicky či emailem.
 

Kontaktní osoba

Ing. Eva Tomšejová
telefon: +420542 212 119
mobil: +420 739 547 268
email: JPD2@raven.cz