Akce a události

Uvedené akce jsou organizovány nebo jsou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, řídicích orgánů regionů soudržnosti či zprostředkovatelských subjektů.

31. března 2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Odbor implementace programů ESF, vyhlásilo dne 5. června 2006 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD3 ...

31. března 2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro veřejnost zábavně naučný film o Evropském sociálním fondu, který je k dispozici na oficiálních webových stránkách Evropského sociálního fondu v České republice www ...

31. března 2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Vyrovnávání šancí žen a mužů (Opatření 2.2).

31. března 2009: MPSV ČR vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací (Opatření 4.2).

31. března 2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) vyhlásilo 28. června 2004 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3).

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven