Dokumenty

 

31. března 2009: Příručka pro příjemce je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele, který má již uzavřenu smlouvu o financování a začíná svůj projekt realizovat. Toto je aktualizovaná verze platná ke dni 11.6.2007 - ...

31. března 2009: Verze schválená Monitorovacím výborem Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3) dne 7.6.2004.

31. března 2009: Single Programming Document For Objective 3 Of The NUTS 2 Prague Region

31. března 2009: Programme Complement The Single Programming Document For Objective 3 Of The NUTS 2 Prague Region

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven