Novinky

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

31. března 2009: Příručka pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3 Příručka pro příjemce je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele, který má již uzavřenu smlouvu o financování a začíná svůj projekt realizovat. ...

31. března 2009: Výroční zpráva je monitorovacím dokumentem o realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3) za rok 2007.

31. března 2009: Výroční zpráva je monitorovacím dokumentem o realizaci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha (JPD 3) za rok 2006.

31. března 2009: Závěrečná evaluace JPD 3 - zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

31. března 2009: Evaluace projektů v programu JPD 3 - Opatření 4.3 - Rozvoj cestovního ruchu.

31. března 2009: Otázky a odpovědi ke způsobilým výdajům projektů ESF.

31. března 2009: Příručka pro příjemce je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele, který má již uzavřenu smlouvu o financování a začíná svůj projekt realizovat. Toto je aktualizovaná verze platná ke dni 11.6.2007 - ...

31. března 2009: V rámci JPD 3 byla dne 4.7.2006 vyhlášena 4. výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

31. března 2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Odbor implementace programů ESF, vyhlásilo dne 5. června 2006 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD3 ...

31. března 2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro veřejnost zábavně naučný film o Evropském sociálním fondu, který je k dispozici na oficiálních webových stránkách Evropského sociálního fondu v České republice www ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 13

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven