Možnost shlédnutí filmu o Evropském sociálním fondu

31.03.2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro veřejnost zábavně naučný film o Evropském sociálním fondu, který je k dispozici na oficiálních webových stránkách Evropského sociálního fondu v České republice www.esfcr.cz.

Snímek je zpracován jako inspirativní video pro potenciální předkladatele projektů i příjemce pomoci z ESF. Tento multimediální projekt vznikl ve studiu MEDIA FILM - Ladislava Kaboše, které zvítězilo ve výběrovém řízení, vypsaném MPSV.

Film je rozdělen na dvě části. První "Nová šance pro Vás" představuje Evropský sociální fond v ČR a úspěšné projekty, jejichž předkladatelé získali finance z ESF. Druhá část "Jak získat podporu" je praktickým návodem, jak postupovat při psaní a předkládání projektů.

Série filmů srozumitelnou a úsměvnou formou zpřístupňuje svět málo pochopitelných zkratek, pojmů a logiku myšlení Evropské unie, oblastí podpory ESF a přináší i praktický návod, jak vyplnit a předložit formulář žádosti o podporu. Herci Vanda Hybnerová a Saša Rašilov překládají "eurospík" do srozumitelného jazyka s laskavým humorem a vydatně jim při tom pomáhá animovaná ESF-postavička "BeneBene".

Film o ESF je možné shlédnout a stáhnout na oficiálních webových stránkách ESF ČR www.esfcr.cz     v sekci Evropský sociální fond.