Příručka pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3

31.03.2009: Příručka pro příjemce je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele, který má již uzavřenu smlouvu o financování a začíná svůj projekt realizovat. Toto je aktualizovaná verze platná ke dni 11.6.2007 - nahrazuje verzi ze dne 6.11.2006.

Zdroj: Evropský sociální fond ČR, příručka ke stažení stránkách ESFR