Výzva JPD 3 - Opatření 1.1

31.03.2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Odbor implementace programů ESF, vyhlásilo dne 5. června 2006 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD3) hl. m. Prahy. Výzva se týká opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti.

Termín

Žádosti je možné podávat od 5. 6. 2006 do 31.7. 2006. Žádosti jsou v rámci této výzvy hodnoceny průběžně dle data doručení.

Místo podání

Žádosti předkládejte osobně na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor implementace programů ESF
Ing. Jan Šrank
Ředitel odboru
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Odkaz