Výzva JPD 3 - Opatření 2.2

31.03.2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Vyrovnávání šancí žen a mužů (Opatření 2.2).

Dne 14. ledna 2005 byla MPSV ČR, Odborem řízení pomoci z ESF vyhlášena průběžná výzva pro opatření 2.2 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha (JPD 3) Sladění rodinného a pracovního života. Na toto grantové schéma bylo vyčleněno 65 milionů Kč.

Termín a místo podání žádostí

Žádosti je možné podávat od 20.1.2005 do 31.7.2006.

Místo podání

Žádosti předkládejte pouze doporučeně na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Oddělení řízení a implementace JPD 3
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2