Výzva JPD 3 - Opatření 4.2

31.03.2009: MPSV ČR vyhlašuje výzvu v rámci grantového schématu Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací (Opatření 4.2).

Dne 14. ledna 2005 byla MPSV ČR, odborem řízení pomoci z ESF vyhlášena průběžná výzva pro opatření 4.2 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hl. m. Praha (JPD 3) Podpora spolupráce vědeckých a výzkumných pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací. Na toto grantové schéma bylo vyčleněno 366 milionů Kč.

Termín a místo podání žádostí

Žádosti je možné podávat od 20.1.2005 do 31.7.2006.
Žádosti předkládejte pouze doporučeně na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor řízení pomoci z ESF
Oddělení řízení a implementace JPD 3
Na poříčním právu 1
128 01 Praha 2