Dokumenty

 

5. února 2009: V rámci dopravních priorit Operačního programu Infrastruktura se již během září tohoto roku podařilo vyčerpat všechny prostředky, které byly alokovány na rok 2005. Ministerstvu dopravy díky tomu nehrozí, že by sektor ...

5. února 2009: Pokyn stanovuje postup při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004—2006.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven