Kontakty

Řídící orgán OPI

Ministerstvo životního prostředí ČR
Odbor integrovaného financování
Vršovická 65
100 10 Praha 10 Ing. Tomáš Oliva
ředitel
Tel.: +420 267 122 530
Fax: +420 272 744 944
E-mail: tomas_oliva@env.cz

Zprostředkující subjekty

 

Sektor doprava

Ministersvo dopravy ČR
Odbor fondů EU
Nábřeží L. Svobody 12
110 15 Praha 1

Aktuální kontakty na jednotlivé pracovníky jsou dostupné zde    .Sektor životní prostředí

Státní fond životního prostředí
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
E-mail: opinfra@sfzp.cz
Ing. František Krejčí
Tel.: + 420 267 994 305
E-mail: fkrejci@sfzp.cz