Realizované projekty

 

5. února 2009: Záměrem projektu bylo doplnit stávající parkové úpravy o meandrující koryto Valdického potoka, které obnovilo přirozené biotopy proudící vody a významně posílilo architektonické řešení a rekreační potenciál území.

5. února 2009: Jedním z úspěšně realizovaných projektů Moravskoslezského kraje, který vešel do povědomí občanů moravskoslezského regionu je bezesporu Modernizace a rozšíření letiště Ostrava-Mošnov. Projekt zahrnoval výstavbu ...

5. února 2009: Cílem projektu bylo obnovení retenční funkce rybníka při zachování vodní plochy jako centra rozmnožování chráněných obojživelníků a také zachování estetické a klimatické funkce vodní plochy v poškození přírodě ...

5. února 2009: Záměrem projektu bylo zajistit zásobování občanů, rekreantů, návštěvníků a podnikatelů pitnou vodou a to jak v samotné obci Zbrašín, ale i v jejích částech Hořany a Senkov.

5. února 2009: Cílem projektu bylo zvýšit kapacity sběrných míst odpadu v obci Libočany a tím eliminovat rizika vzniku černých skládek a napomoci zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu ve významné přírodní a turistické ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven