Hořany-Zbrašín-Senkov - skupinový vodovod

05.02.2009: Záměrem projektu bylo zajistit zásobování občanů, rekreantů, návštěvníků a podnikatelů pitnou vodou a to jak v samotné obci Zbrašín, ale i v jejích částech Hořany a Senkov.

DETAILY PROJEKTU

 • Oficiální název projektu: Hořany-Zbrašín-Senkov - skupinový vodovod
 • Zařazení / priorita: Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury
 • Žadatel: Obec Zbrašín
 • Celkový rozpočet projektu: 19 041 809 Kč
 • Výše dotace z EU: 14 281 356 Kč
 • Web s dalšími informacemi: http://brouk.kr-ustecky.cz/    


OPERAČNÍ PROGRAM

 • OP INFRASTRUKTURA


REALIZACE PROJEKTU

Projekt byl členěn na čtyři stavební objekty:

 • SO - 01 Vodovod Hořany, přívodní řad ze Hřivic
 • SO - 02 Vodovod Hořany, rozvody po obci
 • SO - 03 Vodovod Hořany - Senkov, přívodní řad do VDJ Senkov
 • SO - 04 Vodovod Zbrašín, rozvody po obci