10. zasedání Monitorovacího výboru OP Infrastruktura

05.02.2009: Dne 4. prosince 2008se uskuteční 10. zasedání Monitorovacího výboru OP Infrastruktura, na kterém dojde k projednání zprávy o realizaci OPI.
Zdroj: OP Infrastruktura