Zasedání monitorovacího výboru OP Infrastruktura

04.02.2009: Dne 4. prosince 2008 se v budově Ministerstva dopravy uskuteční zasedání Monitorovacího výboru OP Infrastruktura a předmětem jednání bude zejména Zpráva o aktuálním stavu OP Infrastruktura. Státní fond životního prostředí plní úlohu Zprostředkujícího subjektu pro Prioritu 3 Operačního programu Infrastruktura.
Zdroj: Státní fond životního prostředí