Dokumenty

 

5. února 2009: Dne 5. února 2007 byla zveřejněna zpřesněná verze Metodiky uznatelných nákladů, zvláštní část pro program Klastry.

5. února 2009: Dne 15.12.2006 byla zveřejněna aktualizovaná verze Metodiky uznatelných nákladů pro všechny programy OP Průmysl a podnikání.

9. února 2009: Programový dodatek Operačního programu Průmysl a podnikání byl schválen na třetím jednání Monitorovacího výboru OPPP 30. dubna 2004.

8. prosince 2009: Závěrečná zpráva projektu "Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP - Prosperita". Dokument byl zpracován v roce 2009 Asociací výzkumných organizací (AVO).

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven