Programový dodatek Operačního programu Průmysl a podnikání

09.02.2009: Programový dodatek Operačního programu Průmysl a podnikání byl schválen na třetím jednání Monitorovacího výboru OPPP 30. dubna 2004.

Dokumenty ke stažení