2.2.4.3 Shrnutí kapitoly 2.2.4

09.02.2009:

Na základě analýzy regionální struktury byla v rámci ČR:

  • stanovena tzv. "hustota průmyslové produkce a pracovních míst";
  • popsány základní vývojové trendy a riziková odvětví a obory.

Největší koncentrace průmyslové produkce podle údajů za rok 2000 je soustředěna do krajů Středočeského, Moravskoslezského, Ústeckého, Jihomoravského a do hl. m. Prahy. S výjimkou Ústeckého kraje je v uvedených krajích i nejvyšší koncentrace zaměstnanosti. Analýza "rizikovosti" pak naznačuje, že tři z pěti uvedených krajů (Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský) jsou ohrožovány kumulací "potenciálně rizikových odvětví", zejména klasických strojírenských (OKEČ 27 a 29) s nejvyšším soustředěním velkých podniků a pracovních míst celkem. Pro potlačení tohoto možného efektu je proto žádoucí podpořit restrukturalizaci výrobní základny a vznik nových, především středních podniků a dále zaměřit podporu na obory s vyšší přidanou hodnotou (HIGH-TECH). Z regionální struktury výrobní základny vyplývá, že hlavní pozornost je nutno zaměřit na rozvoj:

  • malých a středních podniků;
  • průmyslových investic;
  • průmyslové infrastruktury a využití stávajících průmyslových zón a revitalizace území a objektů vyčerpaných průmyslovou nebo jinou činností.