2.2.5 Shrnutí kapitoly 2.2.

09.02.2009:

Průmysl ČR je významným zdrojem tvorby HDP a zaměstnanosti. Nutnost zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslové výrobní základny je dána nastupujícím vývojem informační společnosti a ekonomiky založené na:

  • inovacích, kvalitě a na lidských zdrojích;
  • podpoře výzkumu a vývoje;
  • udržitelném rozvoji, úsporách surovin a energie.

Zvyšování konkurenceschopnosti se bude týkat zejména rozvoje malých a středních podniků a bude záviset stále více na jejich schopnosti inovovat. Dynamika rozvoje průmyslu bude výrazně ovlivňována schopností zvýšit objem produkce podniků s vysokou kvalifikací pracovní síly.