2.4 Regionální analýzy průmyslu

09.02.2009:

Pro získání komplexního pohledu na podmínky průmyslu zpracovaly regionální autority údaje o produkčním sektoru. Každý region soudržnosti předložil SWOT analýzu produkčního sektoru, svoji charakteristiku a zásadní hospodářsko - politické určení dalšího vývoje. Z jednotlivých částí dokumentů byly vzájemně shodné poznatky zapracovány do obecných svodných kapitol.