3.1.1 Globální cíl

09.02.2009:

Globálním cílem OP Průmyslu a podnikání, který vyplývá z předešlé analýzy českého průmyslu, a který odpovídá 1. prioritní ose NRP "Posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb" je zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb. Strategie podpory v rámci tohoto dokumentu a tedy i veškerá opatření směřují k tomuto cíli.

Globální cíl zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb pro sektor průmyslu v ČR lze dále upřesnit jako:

  • optimální vývoj českého průmyslu a dosažení jeho úrovně srovnatelné s evropskými zeměmi;
  • zvýšení hospodářské výkonnosti za současného zvýšení zaměstnanosti a sociální soudržnosti a dosažení 75 % průměru HDP EU do konce následujícího programovacího období Evropské unie tj. do roku 2013.