3.2.1 Shoda s Rámcem podpory Společenství

09.02.2009:
Díky úzkému partnerství, spolupráci a shodě ve fázi programování mezi regionální a centrální úrovní, ale také Evropskou komisí, bylo zajištěno, že strategické zaměření operačního programu Průmysl a podnikání je plně v souladu s celkovou rozvojovou strategií Rámce podpory Společenství 2004 až 2006 pro oblast Cíle 1 v České republice. To se týká jak horizontálních zásad, tak členění a obsahu priorit.