3.2.3 Shoda s Evropskou strategií zaměstnanosti a Národním akčním plánem

09.02.2009:
Rozvojová strategie podpory využití lidského kapitálu v sektoru průmyslu představená v operačním programu vychází z klíčových koncepčních dokumentů připravených v České republice, kterými jsou např. Hospodářská strategie zaměstnanosti 1999, Národní akční plán zaměstnanosti 2002 a Hospodářská strategie vlády České republiky pro vstup do Evropské unie. Tyto dokumenty byly rovněž formulovány v kontextu Evropské strategie zaměstnanosti a s přihlédnutím k již realizované podpoře a investicím do oblasti lidského potenciálu především v úrovni územních rozpočtů České republiky. OP Průmysl a podnikání je v oblasti lidských zdrojů koherentní s Evropskou strategií zaměstnanosti a přispívá k jejímu naplňování. Národní akční plán zaměstnanosti 2002 vymezil jako hlavní problémy trhu práce růst dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let. Cílem politiky vlády je proto jednoznačná orientace politiky zaměstnanosti na realizaci preventivních a aktivizačních opatření motivujících uchazeče o zaměstnání k hledání a přijetí zaměstnání. Důsledkem podpory z OP PP je tvorba nových pracovních míst především v oborech s inovačním potenciálem implikuje rozvoj inovací a tím vznikají kvalifikovaná pracovní místa s vysokou mírou přidané hodnoty.