4.3.1 Opatření 3.1 - Zvyšování efektivnosti využití energetických zdrojů

09.02.2009:

Cíle:

Snížení spotřeby primárních surovin nutných pro výrobu energie k zásobování ekonomiky České republiky.

Strategie:

Snížení ztrát použitím nových technologií těžby a přepravy a použitím nových zpracovatelských technologií, jejichž pomocí je dosaženo uvolnění většího množství z celkového energetického potenciálu vytěžených a nakoupených zpracovávaných primárních surovin.

Váha opatření:

Cílem podpory opatření je zvýšení efektivnosti využití primárních surovin, zejména tuzemských pevných paliv v energetické bilanci (52,7 %) a při výrobě elektrické energie (70 %). S ohledem na dosažitelné možnosti redukce, byla váha opatření stanovena v rámci priority na cca 22 %.

Popis opatření:

Podporovány budou programy zavádění nových technologií těžby a přepravy energetických surovin a programy zpracování energetických surovin s vyšší výtěžností jejich energetického potenciálu, minimálně zatěžující životní prostředí negativními vlivy zpracovatelských technologií, vedoucí ke snížení devastace životního prostředí a k prodloužení doby zachování zásob primárních energetických surovin, čímž se zvětší časové rozmezí nutné pro hledání, výzkum a vývoj nových možností získávání energie, snížení závislosti na dovozu energetických surovin a zlepšení obchodní bilance.