4.4.2 Opatření 4.2 - Technická pomoc II

09.02.2009:

Popis opatření:

Technická pomoc prováděná řídicím orgánem je spolufinancována ze státního rozpočtu a je řízena a koordinována příslušným interním útvarem řídicího orgánu.Bude realizována okruhem aktivit, odpovídajících kategorii nákladů II.

Ostatní technická pomoc na úrovni Řídícího orgánu

Ostatní výdaje, uvedené v bodě II, které mohou být spolufinancovány v rámci technické podpory, definuje výše uvedené nařízení jako:

  • zpracování studií, posudků, hodnocení ex-ante a SEA;
  • organizaci seminářů;
  • informovanost a publicita, pořádání informačních akcí;
  • zpracování informačních analýz;
  • získání a instalace počítačových systémů k řízení a monitorování
  • Technická pomoc při sběru dat, socioekonomických a regionálních analýzách a při propagaci strukturální pomoci;
  • Příprava programových dokumentů pro následující programové období.

Na tyto činnosti se nevztahuje podmínka maximální alokace a výši finančního příspěvku pro tyto účely určuje Řídící orgán z rámce alokovaných prostředků operačního programu.

Předpokládá se, že regionální autority (regionální rady, kraje obce) budou iniciovat řadu projektů, analýz, studií, výzkumů.