6 REALIZACE OPERAČNÍHO PROGRAMU

09.02.2009:

V souladu s nařízením Rady č. 1260/1999 a Národním rozvojovým plánem tato kapitola stanovuje základní realizační principy Operačního programu Průmysl a podnikání.

Tato kapitola upravuje obecný rámec řízení, finančních toků, kontroly, monitorování a hodnocení OP. Detailní popis všech vztahů, odpovědností a činností všech zapojených orgánů bude specifikován v Programovém dodatku.