6.1 Řízení a implementace

09.02.2009:
Za řízení Operačního programu průmysl a podnikání je odpovědný Řídící orgán pod dohledem Monitorovacího výboru. Řídící orgán odpovídá za efektivnost a správnost řízení OP. Monitorovací výbor vykonává dohled nad realizací programu a monitoruje využívání všech prostředků v rámci programu. Platební orgán (a Platební jednotka) je především odpovědný za nastavení finančních toků ze strukturálních fondů a certifikaci výdajů.