6.6.3 Ukazatele na úrovni opatření OP

09.02.2009:
Odrážejí specifické cíle jednotlivých opatření operačního programu v závislosti na stanovené oblasti zásahu a zaměření programu. Tvoří je ukazatele, dále označované SU (specifické ukazatele), definované doporučením Pracovních dokumentů EK k jednotlivým kategoriím podpory. Ukazatele typu SU jsou v rámci zvolené oblasti zásahu závaznými ukazateli pro monitorování na stupni opatření. Pro jejich sledování musí být v programovém dodatku konkretizován zdroj dat, příp. způsob jejich sběru na úrovni příslušného programu podpory.