6.6.3.1.Ukazatele vstupů

09.02.2009:
Kvantifikují prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), ze státního rozpočtu a z jiných veřejných zdrojů a ze soukromých zdrojů. Vzhledem k tomu, že vstupy tvoří výhradně finanční prostředky, a způsob evidence je jednoznačný, nejsou v monitorovacím systému dále rozpracovány.