6.6.3.2 Ukazatele pro monitorování výstupů

09.02.2009:

SU 01 - Počet existujících firem (MSP - vlastníci muži;ženy / velkých podniků), které obdržely finanční podporu;

SU 02 - Počet nových MSP, které obdržely finanční podporu (vlastníci muži/ženy);

SU 03 - Počet firem (MSP / velkých podniků), které obdržely finanční podporu na zavedení

ekologických technologií nebo vývoj ekologického produktu;

SU 04 - Počet firem, které obdržely podporu na projekty vědy, výzkumu a nákupu

technologií;

SU 05 - Počet začínajících MSP, které obdržely podporu a poskytují služby v IT;

SU 06 - Počet projektů celkem, které obdržely finanční podporu (vlastníci muži/ženy; bez rozlišení charakteru projektu);

SU 07 - Počet podporovaných společných projektů firem a výzkumných institucí;

SU 08 - Počet podporovaných ekologických auditů a systémů integrované prevence;

SU 09 - Počet založených společných služeb (pro MSP);

SU 10 - Počet podporovaných nových energetických zařízení;

SU 11 - Počet poskytnutých odborných konzultací;

SU 12 - Počet poradenských / výcvikových kurzů;

SU 13 - Plocha připravených průmyslových pozemků - zón (ha);

SU 14 - Plocha regenerace devastované půdy (ha);

SU 15 - Podlahová plocha vybudovaná, renovovaná (modernizovaná) nebo koupená (m2);

SU 16 -Vybudované / modernizované energetické/ plynové rozvodné sítě (km a %

dokončenosti sítě);

SU 17 - kW/MW nových nebo modernizovaných zařízení v rozdělení podle zdroje energie.

Zdrojem dat pro monitorování ukazatelů je evidence jednotlivých vyhlášených programů podpory.