6.8 Popis systému hodnocení

09.02.2009:
Ke zhodnocení relevantnosti, účelnosti, dopadů a udržitelnosti bude realizace operačního programu podléhat hodnocení s ohledem na cíle programu a cíle stanovené v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1250/1999.