Novinky

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 29

19. prosince 2009: Stručná informace o řádných jednáních Monitorovacího výboru pro Operační program Průmysl a podnikání. Aktualizace: 14. jednání MV OPPP v Praze závěrečná a Výroční zpráva.

22. října 2009: Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je zveřejněna Výroční zpráva OPPP za rok 2008, která byla schválena Monitorovacím výborem pro OPPP dne 19. 5. 2009.

26. března 2009: Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektu "Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP Prosperita" v souladu s ustanovením §18, odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb.

11. března 2009: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Řídící orgán Operačního programu Průmysl a podnikání a Operačního programu Podnikání a inovace, pořádá v měsících únor až duben 2009 sérii regionálních konferencí zaměřených na ...

5. února 2009: Sekce strukturálních fondů MPO vypracovala příručku pro příjemce podpory k ukončování OPPP, která má sloužit příjemcům dotace k usnadnění orientace v povinnostech při ukončování projektů.

5. února 2009: Výroční zpráva OPPP za rok 2007 byla schválena Monitorovacím výborem pro OPPP dne 26. 5. 2008.

5. února 2009: Příručky detailněji rozpracovávají zvláštní části Metodiky uznatelných nákladů OPPP pro jednotlivé programy.

5. února 2009: Cílem 11. jednání MV OPPP bylo zejména projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok 2007.

5. února 2009: Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na služby na zpracování projektu "Vyhodnocení realizace projektů Operačního programu Průmysl a podnikání 2004—2006 v oblasti výzkumu a vývoje a jejich vliv na inovační ...

5. února 2009: Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektu "Vyhodnocení dopadů realizace Operačního programu Průmysl a podnikání 2004—2006 na hospodářský vývoj v regionech soudržnosti ČR" podle zákona ...

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 29

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven