Aktualizace Metodiky uznatelných nákladů pro programy OPPP

05.02.2009: Dne 1. března 2007 byly zveřejněny aktualizované verze Metodiky uznatelných nákladů. Změny se týkají obecné části metodiky platné pro všechny programy OPPP a zvláštních částí metodiky u programů KLASTRY a PROSPERITA.

Dokumenty ke stažení

Aktualizované verze dokumentů jsou k dispozici ke stažení v následujících souborech:


Odkazy

Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Operační program průmysl a podnikání     naleznete více inforamcí k programům OPPP i Metodice uznatelných nákladů    .