Aktualizované přílohy v programech podpory OPPP

05.02.2009: Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo dne 16. srpna 2007 přílohy Konečný termín pro příjem žádostí o platbu v programech podpory PROSPERITA, INOVACE II a KLASTRY z OP Průmysl a podnikání (OPPP).