Ministr Říman urychlil čerpání peněz ze strukturálních fondů EU

05.02.2009: Evropská komise informovala, že členské státy, které přistoupily k EU v roce 2004, zaostávají za původní EU-15 při čerpání finančních prostředků z fondů Unie. Mezi novými členskými státy zaujímá Česká republika se 46 % prostředků vyčerpaných v letech 2004—2006 osmé místo. Od roku 2004 do nástupu ministra Martina Římana loni v září vyčerpalo MPO pouze 23 % z celkové sumy 9,843 mld. Kč určené pro Operační program Průmysl a podnikání.