Příručka pro příjemce podpory k ukončování OPPP

05.02.2009: Sekce strukturálních fondů MPO vypracovala příručku pro příjemce podpory k ukončování OPPP, která má sloužit příjemcům dotace k usnadnění orientace v povinnostech při ukončování projektů.
Zdroj: MPO - Podpora podnikání, Zobrazit celý článek