Vyhlášení veřejné zakázky - Vyhodnocení regionálního dopadu realizace OPPP

05.02.2009: Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektu "Vyhodnocení dopadů realizace Operačního programu Průmysl a podnikání 2004—2006 na hospodářský vývoj v regionech soudržnosti ČR" podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Zdroj: MPO - Podpora podnikání, Zobrazit celý článek